برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
مدیریت ستاد شاهد و امور ایثارگر دانشگاه به همراه معاونت محترم فرهنگی دانشجویی و جمعی از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی با خانواده محترم شهید مدافع سلامت دیدار کردند.
دیدار با خانواده شهید مدافع سلامت شهرستان اشنویه

مدیریت ستاد شاهد و امور ایثارگر دانشگاه به همراه معاونت محترم فرهنگی دانشجویی و جمعی از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی با خانواده محترم شهید مدافع سلامت دیدار کردند.

مدیریت ستاد شاهد و امور ایثارگر دانشگاه به همراه معاونت محترم فرهنگی دانشجویی و جمعی از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی با خانواده محترم شهید مدافع سلامت دیدار کردند.

تنظیمات قالب