برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
حضور مدیریت و کارکنان ستاد شاهد و جمعی از مسئولین دانشگاه
دیدار با دانشجو امیر شادلو دانشجوی رشته پزشکی تحت پوشش ستاد شاهد جهت عرض تسلیت برای فوت فرزند عزیز ایشان

حضور مدیریت و کارکنان ستاد شاهد و جمعی از مسئولین دانشگاه

حضور مدیریت و کارکنان ستاد شاهد و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و ریاست ،معاونت آموزشی دانشکده پزشکی در منزل دانشجوی شاهد و ایثار گر امیر شادلو جهت عرض تسلیت

مدیرکل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت از سهم ۸ تا ۹ درصدی دانشجویان شاهد و ایثارگر از قبولی در دانشگاه‌های علوم پزشکی در مجموع مقاطع کارشناسی تا دستیاری پزشکی خبر داد.
سهم دانشجویان شاهدوایثارگر از قبولی در دانشگاه‌های علوم پزشکی/ ۲۵ درصد دانشجویان دارای بالاترین معدل

مدیرکل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت از سهم ۸ تا ۹ درصدی دانشجویان شاهد و ایثارگر از قبولی در دانشگاه‌های علوم پزشکی در مجموع مقاطع کارشناسی تا دستیاری پزشکی خبر داد.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت از سهم ۸ تا ۹ درصدی دانشجویان شاهد و ایثارگر از قبولی در دانشگاه‌های علوم پزشکی در مجموع مقاطع کارشناسی تا دستیاری پزشکی خبر داد.

    تنظیمات قالب