ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه    

 با عنایت به فرمایشات بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت ا... خامنه ای (مد ظله العالی) در خصوص رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی یادگاران معزز شهدا و ایثارگران و ضرورت ارائه خدمات شایسته و ارتقای سطح علمی و فرهنگی به این عزیزان؛ ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در سطح دانشگاه های علوم پزشکی جهت رسیدگی به امور تحصیلی یادگاران ایثار و شهادت مطابق با سیاست ها و برنامه های مصوب شورای عالی طرح و برنامه و ستاد برنامه ریزی شاهد و همچنین اداره کل شاهدوایثارگر وزارت، جهت تربیت فرهیختگانی متقی که ریشه در تبار خونین انقلاب اسلامی دارند از طریق ایجاد زمینه های ارتقای علمی، بهبود ضعیت تحصیلی و در نهایت حمایت منطقی مبتنی بر خودباوری دانشجویان شاهد و ایثارگر، با بهره گیری از اساتید و مدرسین برجسته، دلسوز و متعهد دانشگاهی تشکیل گردید.

ارکان و تشکیلات ستاد شاهد و ایثارگر:

1) ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارت:
این ستاد در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مستقر بوده و اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر نیز در مجموعه تشکیلات آموزشی وزارت مستقر می باشد. مدیر کل آن جناب آقای دکتر سید محسن رحیمی می باشد.
2) ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه:

این ستاد در دانشگاه های علوم پزشکی مستقر بوده و اعضای آن به شرح ذیل می باشد:

1-رئیس دانشگاه (به عنوان رئیس ستاد)

2- معاون آموزشی دانشگاه

3- معاون  فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه

4- رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان

5- مدیر(دبیر) امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

6- مدیرامورآموزشی دانشگاه

7- مدیر(رئیس)اداره آموزش بنیادشهید وامورایثارگران استان

8-معاون فرهنگی بنیادشهیدوامورایثارگران استان

9-یک نفر ازاساتیدمشاوردانشجویان شاهد وایثارگر

10-دونفراز نمایندگان دانشجویان شاهد وایثارگر

3) مدیریت اموردانشجویان شاهد وایثارگردانشگاه:

مدیریت امور دانشجویان شاهد وایثارگر زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه و براساس قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شرح وظایف مربوطه، رسیدگی به امورآموزشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد وایثارگر را برعهده دارد.

برخی از خدمات :

الف)خدمات آموزشی :

- نظارت مستمر برسیر تحصیلی وعوامل غیر آموزشی موثر برفعالیت های آموزشی دانشجویان براساس قوانین موجود.

- اجرای طرح های تقویت بنیه علمی در قالب :کلاس ترم تابستانی :کلاس های تقویتی ورفع اشکال، تشکیل گروههای درسی ، برگزاری آزمونهای آزمایشی    

- تهیه و ارئه خدمات آموزشی، کمک آموزشی ورفاهی جهت دانشجویان شاهد وایثارگر.

- همکاری در تدوین واجرای پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های  تحصیلی دانشجویان .

- کتابخانه وبانک سوالات درسی وcd های آموزشی در رشته های مختلف دانشگاهی وآزمو ن جامع علوم پایه، پره انترنی ودستیاری.

ب)فرهنگی ،فوق برنامه ورفاهی :

- معرفی و تشویق دانشجویان نمونه شاهد وایثارگر .

- برگزاری گرد همائی ها ،سمینار ها،اردوها وجلسات فرهنگی وعلمی ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر.

- اعزام دانشجویان به گردهمائی های فرهنگی، اجتماعی و علمی استانی و کشوری .

- تشکیل کلاس های فرهنگی و فوق برنامه شامل: آموزش قرآن، آموزش رایانه، آموزش زبان انگلیسی و ...

- تشکیل تیم های ورزشی و اعزام دانشجویان به مسابقات ورزشی منطقه ای و کشوری.